Útočníci
Michal
Munnich
Jozef
Bajus
Richard
Varga
Záložníci
Lukáš
Aftanas
Roland
Turták
Patrik
Štefko
Daniel
Dombrádi
Daniel
Džurban
Obrancovia
Dávid
Kyšeľa
David
Rohal
Peter
Tomko
Brankári
Peter
Vaško
Jakub
Karas